cz.webd.top

Czech Republic (.cz) Top Web Directory
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky

mzcr.cz
Úvodní strana | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

parlamentnilisty.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

mzv.cz
Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.

mvcr.cz
Justice.cz - úvodní strana

justice.cz
ČÚZK - Úvod

cuzk.cz
Rozcestník online služeb veřejné správy

gov.cz
Úvod - ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS ČR“ nebo „Ústav“) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ústav je součástí státní statistické služby (jako organizační složka státu pověřená Ministerstvem zdravotnictví k plnění svých úkolů) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a spolupracuje s provozovateli informačních systémů jiných organizací v resortu i mimo něj.

uzis.cz
Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí je orgánem státní správy pro státní rozpočet České republiky. Na portále naleznete informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu a státní pokladně.

mfcr.cz
Úvodní stránka | Vláda ČR

Oficiální stránky Vlády České republiky, respektive Úřadu vlády České republiky

vlada.cz
Český statistický úřad | ČSÚ

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR. Podle zákona o státní statistické službě získává a vytváří statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a tyto údaje poskytuje a zveřejňuje.

czso.cz
Úvodní strana - Policie České republiky

policie.cz
Průvodce - MPSV Portál

mpsv.cz
Hlavní stránka | Václav Klaus

Oficiální stránky prezidenta Václava Klause

klaus.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu

mpo.cz
Národní památkový ústav

npu.cz
MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

msmt.cz
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění

Platné právo České republiky v provedení pro lidi a zdarma. Úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuální konsolidované podobě.

zakonyprolidi.cz
Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu | Pravopisně.cz

Potřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy, díky kterým zlepšíte své znalosti češtiny.

pravopisne.cz
Úvodní stránka | ZP MV ČR

zpmvcr.cz
MČ Praha 7

Městská část Praha 7

praha7.cz
Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj

vestnikverejnychzakazek.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Domovská stránka

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a realitní činnosti, pohřebnictví.

mmr.cz
EPRAVO.CZ – Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, judikatura, právo

Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

epravo.cz
Lítačka | Lítejte po Praze svobodně

S Lítačkou můžete cestovat po celé Praze. Zažádejte si o výměnu prošlé Opencard za Lítačku, novou Lítačku, nebo prodloužení její platnosti.

litacka.cz
Brno - oficiální web statutárního města Brna

Veškeré informace o městě Brno, magistrátu, úřadech městských částí Brna, kultuře, podnikání, historii, centru, dopravě, sportu apod.

brno.cz
Ministerstvo financí ČR - Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější způsoby spoření. Dluhopisy ČR mají garanci splacení dlužné částky. Vládní dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření prostřednictvím investičních nástrojů.

sporicidluhopisycr.cz
Homepage | ČTK

ČTK - Česká tisková kancelář. Informace o agentuře, novinky, zpravodajství, nabídka služeb

ctk.cz
Ministerstvo kultury České republiky

Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

mkcr.cz
Národní soustava povolání

Národní soustava povolání (NSP) je nástroj pro moderní řízení lidských zdrojů.

nsp.cz
Ministerstvo dopravy ČR - Domovská stránka

mdcr.cz
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

msk.cz
Ochoz u Brna : Titulní stránka

ochozubrna.cz
Týn nad Vltavou: Titulní stránka

Oficiální internetové stránky města Týn nad Vltavou

tnv.cz
Chrudimské noviny

Chrudimské noviny vydávají denně novinky z Chrudimi a okolí.

chrudim.cz
Úvodní stránka | Česká advokátní komora

Česká advokátní komora

cak.cz
Praha 6

Oficiální stránky Městské části Praha 6.

praha6.cz
Hlavní stránka - Město Lysá nad Labem

Oficiální stránky města. Aktuální informace pro občany i návštěvníky města Lysá nad Labem.

mestolysa.cz
Ústav mezinárodních vztahů

iir.cz
Úvodní stránka - Česká pošta

cpost.cz
Senát PČR : Domovská stránka

Informační zdroj přinášející pravidelné informace o práci horní parlamentní komory (Senátu)

senat.cz
Home

czech.cz
ERÚ - Domovská stránka

eru.cz
Hořicko

horicko.cz
Statutární město Liberec - Statutární město Liberec

Oficiální stránky statutárního města Liberec

liberec.cz
Město Zábřeh: Titulní stránka

zabreh.cz
Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GAČR) je úřad České republiky, organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly

gacr.cz
MČ Praha 2: Úvodní strana

Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad.

praha2.cz
BOZPinfo - Časopis JOSRA

Oborový portál BOZPinfo se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice

bozpinfo.cz
Bezpečnostní informační služba České republiky | BIS

Bezpečnostní Informační Služba. Zpravodajská služba České republiky.

bis.cz
Uherské Hradiště

Oficiální portál města Uherské Hradiště. Městský úřad online, kultura, turistické informace

mesto-uh.cz
Dopravní informace

dopravniinfo.cz
Český telekomunikační úřad

ctu.cz