cz.webd.top

Czech Republic (.cz) Top Web Directory
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky

mzcr.cz
Úvodní strana | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

parlamentnilisty.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

mzv.cz
Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.

mvcr.cz
Justice.cz - úvodní strana

justice.cz
ČÚZK - Úvod

cuzk.cz
Rozcestník online služeb veřejné správy

gov.cz
Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí je orgánem státní správy pro státní rozpočet České republiky. Na portále naleznete informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu a státní pokladně.

mfcr.cz
Úvodní stránka | Vláda ČR

Oficiální stránky Vlády České republiky, respektive Úřadu vlády České republiky

vlada.cz
Český statistický úřad | ČSÚ

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR. Podle zákona o státní statistické službě získává a vytváří statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a tyto údaje poskytuje a zveřejňuje.

czso.cz
Úvodní strana - Policie České republiky

policie.cz
Průvodce - MPSV Portál

mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu

mpo.cz
Národní památkový ústav

npu.cz
MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

msmt.cz
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění

Platné právo České republiky v provedení pro lidi a zdarma. Úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuální konsolidované podobě.

zakonyprolidi.cz
Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu | Pravopisně.cz

Potřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy, díky kterým zlepšíte své znalosti češtiny.

pravopisne.cz
Místopisný průvodce po České Republice - přehledný seznam obcí České republiky

Místopisný průvodce po České Republice přináší kompletní seznam obcí České republiky

mistopisy.cz
Volby.cz - Český statistický úřad | ČSÚ

volby.cz
Ministerstvo obrany a Armáda České republiky

Ministerstva obrany České republiky a Armáda České republiky

army.cz
Document Moved

celnisprava.cz
euroskop.cz

euroskop.cz
MČ Praha 7

Městská část Praha 7

praha7.cz
Plzeňský kraj | nejlepší místo pro život

plzensky-kraj.cz
Pražský hrad

Oficiální stránky prezidenta České republiky.

hrad.cz
EPRAVO.CZ – Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, judikatura, právo

Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

epravo.cz
npsumava.cz

npsumava.cz
Lítačka | Lítejte po Praze svobodně

S Lítačkou můžete cestovat po celé Praze. Zažádejte si o výměnu prošlé Opencard za Lítačku, novou Lítačku, nebo prodloužení její platnosti.

litacka.cz
Brno - oficiální web statutárního města Brna

Veškeré informace o městě Brno, magistrátu, úřadech městských částí Brna, kultuře, podnikání, historii, centru, dopravě, sportu apod.

brno.cz
Zlínský kraj

Internetový portál Zlínského kraje

kr-zlinsky.cz
Homepage | ČTK

ČTK - Česká tisková kancelář. Informace o agentuře, novinky, zpravodajství, nabídka služeb

ctk.cz
Úvodní stránka - Bezplatná právní poradna online zdarma

bezplatná advokátní právní poradna zdarma online poradenství

bezplatnapravniporadna.cz
Ministerstvo dopravy ČR - Domovská stránka

mdcr.cz
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

msk.cz
Lesy České republiky, s. p.

Podnik Lesy České republiky, s. p., obhospodařuje více než 1,2 mil. ha státního lesního majetku a 38 tis. km vodních toků a bystřin. Sídlí v Hradci Králové.

lesycr.cz
Úvodní strana - Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech. Spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Má ve své působnosti i ochranu obyvatelstva. Tvoří jej generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc.

hzscr.cz
Chrudimské noviny

Chrudimské noviny vydávají denně novinky z Chrudimi a okolí.

chrudim.cz
Město Litoměřice - ÚVOD

Oficiální web města Litoměřice

litomerice.cz
Ústav mezinárodních vztahů

iir.cz
Úvodní stránka - Česká pošta

cpost.cz
Home

czech.cz
Karlovy Vary

Oficiální turistický portál města Karlovy Vary. Podrobné informace o památkách, lázních, kultuře a ubytování. Foto a video. Naplánujte si Vaši návštěvu!

karlovyvary.cz
Hořicko

horicko.cz
Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství

eagri.cz
Statutární město Liberec - Statutární město Liberec

Oficiální stránky statutárního města Liberec

liberec.cz
Město Zábřeh: Titulní stránka

zabreh.cz
Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví byl zřízen jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD).

caa.cz
MČ Praha 2: Úvodní strana

Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad.

praha2.cz
Uherské Hradiště

Oficiální portál města Uherské Hradiště. Městský úřad online, kultura, turistické informace

mesto-uh.cz
Dopravní informace

dopravniinfo.cz
Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky. Rychlé hledání notáře. Nejčastější notářské služby. Aktuality a Konkurzy.

nkcr.cz
Document Moved

uoou.cz
Český telekomunikační úřad

ctu.cz